Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές και μουσικούς να μελετούν στο μικρό πιάνο της Αίθουσας Συναυλιών της Βιβλιοθήκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Σημείο Πληροφοριών της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να τους παραχωρηθούν συγκεκριμένες ώρες μελέτης.

Σε πρώτη φάση παραχωρούνται το πολύ 2 ώρες εβδομαδιαίως. Υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης και άλλων ωρών αν υπάρχουν διαθέσιμες. Οι ώρες που παραχωρούνται είναι από 8.30 – 1.30 πρωί και 5.00 – 8.00 το απόγευμα (τους χειμερινούς μήνες) και 9.00 – 1.30 πρωί και 6.00 –8.00 το απόγευμα τους θερινούς μήνες (από τη λήξη των σχολικών μαθημάτων μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους).

Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση είναι ο ενδιαφερόμενος να σπουδάζει ή να έχει σπουδάσει πιάνο ιδιωτικά ή σε Ωδείο. Η Βιβλιοθήκη δεν παρέχει υπηρεσίες διδασκαλίας σε αρχάριους.

Με την έναρξη κάθε περιόδου (χειμερινής ή θερινής) ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώνει ότι θέλει να κρατήσει ή να αλλάξει τις ώρες του στο Σημείο Πληροφοριών της Βιβλιοθήκης.