ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 εξωτερικούς συνεργάτες στο έργο «Ψηφιακό Αρχείο Επτανησιακού Πολιτισμού»

Το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο ως φορέας υλοποίησης της πράξης «Ψηφιακό Αρχείο Επτανησιακού Πολιτισμού», που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» μέσω των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού (Μέτρο 1.3., Κοινοτική Συμμετοχή 75%, Εθνική Συμμετοχή 25%), εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών συλλογής, ψηφιοποίησης και επεξεργασίας του πολιτιστικού υλικού που κατέχει το Κοργιαλένειο Ίδρυμα.

Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών, κατά προτίμηση τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών κλάδων, με άριστες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, ψηφιοποίηση, ψηφιακή φωτογράφηση), και σχετική εμπειρία.

Θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης και συνέντευξης 5 (πέντε) εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι θα εργασθούν στο χώρο του Κοργιαλενείου Ιδρύματος με σύμβαση μισθώσεως έργου και μέχρι τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου (προγραμματισμός: 30-11-2005). Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και η έντυπη αίτηση διατίθενται από τα γραφεία της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης, Ηλία Ζερβού 12, Αργοστόλι, τηλ. 26710-28221, 26710-22583 (Πληροφορίες: Ηλίας Τουμασάτος), E-mail: vivlarg@sch.gr, τις ώρες λειτουργίας της (Δευτέρα – Παρασκευή 8.30 π.μ. – 8.30 μ.μ. και Σάββατο 8.30 -2.00 μ.μ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά (έντυπη αίτηση και βιογραφικό σημείωμα) το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2005 στα γραφεία της Βιβλιοθήκης.