ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Ηλία Ζερβού 12, 281 00 Αργοστόλιον Κεφαλληνίας, τηλ. – φαξ 26710-22583
Συνεδρίασις 963 της 18 Ιανουαρίου 2005, ώρα 18.30

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Σπυρίδων
Μέλη: Γεράσιμος A. Βανδώρος, Γουλιέλμος Δ. Κατσούνης, Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Ελευθέριος Χ. Παγουλάτος, Παναγιώτης Φ. Μπαζίγος, Γεράσιμος Σπ. Μπάλλας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Γεράσιμος Ι. Σταματάτος

Το Κοργιαλένειον Διοικητικόν Συμβούλιον, ευρισκόμενον εις ολομέλειαν συνήλθεν εκτάκτως, σήμερον την 18ην Ιανουαρίου 2005, ημέραν Τρίτην και ώραν 18:30, μετά το άγγελμα του θανάτου του Μαρίνου Σ. Κοσμετάτου, ο οποίος διετέλεσε Μέλος μεν του Κ.Δ.Σ. από του 1954, ως Αντιπρόεδρός του δε από του έτους 1956 έως του έτους 1997, εν συνεχεία δε επίτιμος Αντιπρόεδρός του από του έτους 1997 μέχρι του θανάτου του, πρωτοστατήσας εις την ανοικοδόμησιν και ανάπτυξιν όλων των Κοργιαλενείων Ιδρυμάτων, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953,αποφασίζει ομοφώνως Εκφράζει την βαθυτάτην λύπην του προς τους οικείους του, δια την μετάστασιν του προσφιλούς των συζύγου και πατρός. Αναγνωρίζει την τεραστίαν συμβολήν του πρώην Μέλους και Αντιπροέδρου του προς τα Κοργιαλένεια Ιδρύματα, το κοινωνικόν σύνολον και τα νησιά μας γενικώτερον.

Αποφασίζει να τελέσει, κατά την συμπλήρωσιν τριών μηνών από του θανάτου του, Αρχιερατικόν Μνημόσυνον εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Ευαγγελιστρίας - Αναλήψεως Αργοστολίου.
Αποφασίζει επίσης να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα εις τον τοπικόν τύπον και εις το διαδίκτυον.