1. Αρχειακό υλικό

Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη αποδέχεται δωρεές ή κληροδοσίες ιδιωτικών αρχείων (χειρογράφων) κεφαλλήνων επιστημόνων, λογίων, καλλιτεχνών κλπ. . Για την αποδοχή της δωρεάς απαιτείται απόφαση του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστέλλουν σχετική επιστολή (Ηλία Ζερβού 12, 281 00 Αργοστόλι, τηλ. - φαξ 26710- 22583).

2. Εμπλουτισμός του Επτανησιακού Τμήματος

Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη επιδιώκει ενεργά από την ίδρυσή της ως καταστατικό στόχο, τον εμπλουτισμό της επτανησιακής της συλλογής με τεκμήρια που είτε έχουν εκδοθεί στα Επτάνησα είτε έχουν ως αντικείμενό τους τα Επτάνησα σε όλο το φάσμα των θεματικών κατηγοριών της Βιβλιοθήκης (από επιστημονικές μελέτες και πρακτικά συνεδρίων σχετικά με τα Επτάνησα έως λογοτεχνικά έργα που αφορούν τα νησιά ή ακόμη και τουριστικούς οδηγούς. Επιπλέον, περιοδικές εκδόσεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται ή αφορούν τα Επτάνησα, αλλά και οπτικοακουστικά μέσα με επτανησιακή θεματολογία).

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι δημιουργοί έργων που εντάσσονται στην πραπάνω θεματολογία, να αποστέλλουν ένα τουλάχιστο αντίτυπο υπέρ της Βιβλιοθήκης, στη διεύθυνση Ηλία Ζερβού 12, 281 00 Αργοστόλι. Στους δωρητές αποστέλλεται ευχαριστήριος επιστολή που αναφέρει και τους αριθμούς εισαγωγής των τεκμηρίων που εστάλησαν στη Βιβλιοθήκη.

Πιστεύουμε ότι η αποστολή ενός αντιτύπου μελέτης ή άλλου πνευματικού έργου σε μια Βιβλιοθήκη διαιωνίζει την ύπαρξή του και το καθιστά προσιτό στο διηνεκές σε όλη την ερευνητική κοινότητα. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση ιδίως στους επιστήμονες που ασχολούνται με τον επτανησιακό χώρο να μην λησμονούν τις βιβλιοθήκες των Επτανήσων κατά την έκδοση των έργων τους, και τους ευχαρισούμε εκ των προτέρων.

3. Δωρεές για τη δανειστική Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται ευχαρίστως δωρεές για το δανειστικό τμήμα από εκδοτικούς οίκους αλλά και ιδιώτες. Πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση βιβλίων από εκδοτικούς οίκους στη δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί ως έμμεση διαφήμιση των βιβλίων τους, μια και αφ' ενός δημιουργούνται νέοι αναγνώστες - δυνητικοί αγοραστές βιβλίων, αφ' ετέρου το αναγνωστικό κοινό γνωρίζει τους συγγραφείς από ένα βιβλίο τους και συχνά αναζητούν τις νεότερες εκδόσεις τους στην αγορά.

Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια δεύτερη καριέρα βιβλίων "καταλόγου" που λόγω της μεγάλης παραγωγής δεν μπορούν να παραμείνουν για πολύ στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των αναγνωστών καταλαμβάνουν η λογοτεχνία, ελληνική και ξένη, τα παιδικά βιβλία, αλλά και εκλαϊκευμένα βιβλία ιστορίας, ψυχολογίας, υγείας και διατροφής κλπ.

Η βιβλιοθήκη προτίθεται να αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής των βιβλίων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι εκδότες.

Το δανειστικό τμήμα έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα από τις δωρεές των ίδιων των αναγνωστών του, που επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξή του. Οι ιδιώτες συμπολίτες μας που διαθέτουν μεταχειρισμένα βιβλία, σε καλή κατάσταση, κατάλληλα για τη δανειστική βιβλιοθήκη και επιθυμούν να τα δωρήσουν σ' αυτήν παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη βιβλιοθήκη για να γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις.

4. Δωρεές ειδικών βιβλίων για τους φοιτητές

Στην Κεφαλονιά λειτουργούν ήδη δύο τμήματα ΤΕΙ (Βιολογικής Γεωργίας στο Αργοστόλι και Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων στο Ληξούρι) και έχει προγραμματιστεί η λειτουργία δύο ακόμη τμημάτων (Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την ερευνητική δραστηριότητα των σπουδαστών που απευθύνονται στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη για την εκπόνηση εργασιών τους, και μέχρι να λειτουργήσουν οργανωμένες βιβλιοθήκες στα τμήματα, απευθύνουμε έκκληση προς πανεπιστημιακά τμήματα, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς αλλά και ιδιώτες που ασχολούνται με τα παραπάνω αντικείμενα για την αποστολή στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη επιστημονικών βιβλίων σχετικών με τη Βιολογική Γεωργία, την Τεχνολογία ήχου, τον τουρισμό και τη διοίκηση επιχειρήσεων). Η Βιβλιοθήκη προτίθεται να αναλάβει το κόστος αποστολής των βιβλίων.

5. Οπτικοακουστικό υλικό που αφορά τα Επτάνησα

Η Βιβλιοθήκη ενδιαφέρεται για την πρόσκτηση οπτικοακουστικού υλικού σε οποιαδήποτε μορφή (βιντεοκασέτες, dvd , φωτογραφίες, δίσκοι βινυλίου, δίσκοι ακτίνας - cd - κασέτες mc ) που σχετίζεται ιδίως με την Κεφαλονιά και την Ιθάκη αλλά καιμε τα Επτάνησα γενικότερα, ώστε να συγκροτηθεί ένα οπτικοακουστικό αρχείο τεκμηρίων που αφορούν το νησί (μουσική, ντοκιμεντέρ, εκπομπές, κλπ.) Παρακαλούνται οι δημιουργοί, ιδιώτες και φυσικά πρόσωπα, τέτοιου οπτικοακουστικού υλικού να μας αποστείλουν δωρεάν ένα τουλάχιστον αντίγραφό των παραπάνω τεκμηρίων.

6. Χορηγίες για Αγορά Βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται με μεγάλη χαρά χρηματικές δωρεές με σκοπό την αγορά βιβλίων, ή απευθείας αγορές βιβλίων από ιδιώτες χορηγούς ή εταιρείες και αποστολή τους στη Βιβλιοθήκη. Οι χορηγοί μπορούν να επικολλούν στην εσωτερική σελίδα του βιβλίου αυτοκόλλητο ή να τοποθετούν σφραγίδα με την επωνυμία τους. Σε όλες τις εισαγωγές βιβλίων που πραγματοποιήθηκαν με απευθείας δωρεές ή χρηματικές δωρεές αναγράφεται το όνομα του δωρητή και αποστέλλεται ευχαριστήρια επιστολή.

Σε περιπτώσεις χρηματικών δωρεών για αγορά βιβλίων, αποστέλλεται στους χορηγούς, εκτός από την ευχαριστήριο επιστολή νόμιμο γραμμάτιο είσπραξης καθώς και αναλυτική κατάσταση των βιβλίων που αγοράστηκαν με τα χρήματα της δωρεάς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΕΣ

Καθώς τα τελευταία χρόνια η Βιβλιοθήκη αδυνατεί να συμπεριλάβει στους προϋπολογισμούς της ειδικά κονδύλια για αγορά βιβλιακού υλικού, η συμπαράσταση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την πρόσκτηση τεκμηρίων είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του υλικού της Βιβλιοθήκης με δωρεές βιβλίων ή άλλες δωρεές.

Για όλες τις δωρεές τεκμηρίων αποστέλλεται ευχαριστήριος επιστολή από το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρονται και οι αριθμοί εισαγωγής των δωρηθέντων τεκμηρίων στα οικεία βιβλία της Βιβλιοθήκης.