Οδηγίες προς ναυτιλλομένους... στο Διαδίκτυο!

Το Διαδίκτυο μοιάζει με το σύμπαν – είναι ένα χαώδες σύνολο από εικόνες και πληροφορίες, με άπειρες διακλαδώσεις. Μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά και ένας χαοτικός λαβύρινθος.

Μπορεί να μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες, αλλά και να μας φορτώσει με έναν τεράστιο όγκο άχρηστου και συχνά παραπλανητικού ή και επικίνδυνου υλικού.

Ο χειριστής του διαδικτύου είναι ο πιλότος που μπορεί να οδηγήσει την έρευνά του στο φως ή στο χάος.
Γι’ αυτό κατά την αναζήτησή σας λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές:

Το καλύτερο είναι να γνωρίζετε από πριν την ακριβή διεύθυνση που ψάχνετε. Προσοχή: είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τη διεύθυνση με απόλυτη ακρίβεια, καθώς ακόμη και ένα μικρό λάθος στη στίξη θα καταστήσει αδύνατη την αναζήτησή σας.
Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από το προσωπικό ή να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα αναζήτησης του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης.
Η σελίδα αναζήτησης σας παρέχει κάποια βασικά στοιχειώδη directories, με συνδέσμους σε σημαντικές πύλες (portals) αναζήτησης αλλά και συνδέσεις με μηχανές αναζήτησης, που είναι πολύτιμες σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την ακριβή διεύθυνση. Αξιοποιήστε τους συνδέσμους με τις βασικές αυτές πύλες.
Πώς χρησιμοποιούμε τις μηχανές αναζήτησης: Πληκτρολογήστε το θέμα που ψάχνετε στο πεδίο αναζήτησης της μηχανής. Όσο πιο συγκεκριμένο είναι το θέμα που ψάχνετε, τόσο πιο σχετικά είναι τα αποτελέσματα που θα σας επιστρέψει η μηχανή αναζήτησης. Αναζητήστε ολόκληρες φράσεις κλείνοντάς τες σε εισαγωγικά, για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Η μηχανή αναζήτησης είναι πιθανό να σας επιστρέψει χιλιάδες αποτελέσματα, τα περισσότερα από τα οποία μπορεί να μην έχουν σχέση με αυτό που ψάχνετε. Φιλτράρετε την αναζήτησή σας με νέα αναζήτηση στα ήδη υπάρχοντα αποτελέσματα (δυνατότητα που παρέχουν οι περισσότερες μηχανές). Οι περισσότερες μηχανές επίσης εμφανίζουν μια σύντομη περίληψη σε κάθε αποτέλεσμα που ανευρίσκουν, που μπορεί να σας βοηθήσει να διακρίνετε και να αποκλείσετε σελίδες άσχετες με το θέμα.
Επιχειρήστε αναζητήσεις για το ίδιο θέμα και στην αγγλική γλώσσα, μια και οι σελίδες στην αγγλική είναι κατά πολύ περισσότερες από τις ελληνικές σελίδες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τους θεματικούς καταλόγους που παρέχουν οι μηχανές αναζήτησης, που ταξινομούν ιστοσελίδες κατά θεματικές κατηγορίες. (π.χ. Αθλητικά, Πολιτιστικά, Εκπαιδευτικά κλπ.)
Αν σας εμφανιστεί μήνυμα ότι δεν είναι δυνατή η αναζήτηση στη συγκεκριμένη σελίδα είναι πιθανόν η σελίδα να έχει καταργηθεί ή ο διακομιστής της να βρίσκεται προσωρινά ή οριστικά εκτός λειτουργίας, ή η διεύθυνση που πληκτρολογήσατε (ή η διεύθυνση που σας παρέπεμψε η σύνδεση) είναι λανθασμένη. Επιχειρήστε αργότερα να επισκεφθείτε ξανά τη σελίδα.
Αν σας εμφανιστεί μήνυμα από το Σχολικό Δίκτυο ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη σελίδα, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα που ζητήσατε να επισκεφθείτε έχει επισημανθεί από το Σχολικό Δίκτυο ως σελίδα μη επιτρεπόμενης πρόσβασης. Η πρόσβαση σε τέτοιες σελίδες δεν είναι δυνατή σε καμμία περίπτωση.
Αξιοποιήστε τους συνδέσμους (links) που υπάρχουν στις ιστοσελίδες που βρίσκετε.
Μην ξεχνάτε ότι κατά βάθος το Διαδίκτυο δεν σας οδηγεί όπου θέλει. Το οδηγείτε εσείς, με τιμόνι το ποντίκι σας. Χαρείτε τις υπηρεσίες του αποφεύγοντας τις στραβοτιμονιές...