1 Χώρος – εξοπλισμός

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» ύψους 50.000 Ευρώ, μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο χώρος δυστυχώς δεν διαθέτει προς το παρόν ειδική πρόσβαση για άτομα με ειδικές ικανότητες. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους συμπολίτες μας που εμποδίζονται να κάνουν χρήση του Κέντρου για το σκοπό αυτό, και καταβάλλουμε προσπάθειες για αποτελεσματική λύση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.

Αποτελείται από συνολικά 12 θέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί ως εξής:
6 θέσεις εργασίας σε αστέρα, στη Μεγάλη Αίθουσα της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης για χρήση από το κοινό (με εκτυπωτή δικτύου laser) και μία επιπλέον θέση για το κοινό (για σαρώσεις και έγχρωμες εκτυπώσεις με εκτυπωτή inkjet A3 και Α4 και σαρωτή). Μία από τις θέσεις αυτές είναι διαμορφωμένη για άτομα με ειδικές ικανότητες, ενώ το λογισμικό όλων των Η/Υ παρέχει δυνατότητες χρήσης για τους συμπολίτες μας με ειδικές ικανότητες,
3 θέσεις εργασίας στο info-point της Βιβλιοθήκης και στα γραφεία της διεύθυνσης για αναζήτηση πληροφοριών και εισαγωγή στοιχείων από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. (με εκτυπωτές laser και inkjet Α4 και Α3, και σαρωτή).
2 θέσεις εργασίας στο ισόγειο του κτιρίου, όπου στεγάζεται το Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο για επέκταση των υπηρεσιών του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης για το κοινό και τους ειδικούς ερευνητές του Μουσείου με σαρωτή, εκτυπωτές laser και inkjet)

Επιπλέον, το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης πλαισιώνεται από 140 περίπου τίτλους ψηφιακών δίσκων, σε ειδικές προθήκες (ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βοηθήματα, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.), τα οποία μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

Σύντομα ο κατάλογος των τίτλων της οπτικοακουστικής συλλογής θα είναι διαθέσιμος on-line.

Η ποιότητα των πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης εξαρτάται από τις υφιστάμενες υποδομές σε εξοπλισμό και υλικό. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, στη συχνή ανανέωση του πληροφοριακού υλικού και στην ανεύρεση νέων αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης.
Οι 7 ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης που βρίσκονται στη μεγάλη αίθουσα της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμοι για ελεύθερη χρήση από το κοινό εφ’ όσον τηρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν το δικαίωμα χρήσης, τον τρόπο χρήσης, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ασφάλεια του δικτύου.
Οι υπόλοιποι υπολογιστές χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου για την εισαγωγή δεδομένων στο τοπικό δίκτυο, την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης, αλλά και την παροχή πληροφοριών σε χρήστες της Βιβλιοθήκης που δεν έχουν τη δυνατότητα ή τις γνώσεις να αναζητήσουν μόνοι τους τις πληροφορίες.

Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης όποτε κριθεί απαραίτητο. Κάθε μεταβολή θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και θα δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων και στο δικτυακό της τόπο.

Κανονισμός λειτουργίας

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Οι Η/Υ που υπάρχουν στη διάθεση των χρηστών παρέχουν τη δυνατότητα:

πλοήγησης στο διαδίκτυο,
χρήσης προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε Η/Υ,
χρήσης του οπτικοακουστικού-ηλεκτρονικού υλικού της Βιβλιοθήκης,
χρήσης ειδικών προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

Διαθέσιμο Υλικό

Στο Κέντρο Πληροφόρησης είναι δυνατή η πρόσβαση σε υλικό που αναφέρεται σε Εκπαιδευτικά, Αθλητικά, Πολιτιστικά, Οικονομικά, Αναπτυξιακά, Ψυχαγωγικά, και άλλα Ειδικά θέματα που αφορούν την Υγεία, την Επαγγελματική αποκατάσταση, το Κράτος και τη Διοίκηση. Το υλικό προέρχεται από:

το Διαδίκτυο και το διεθνές δίκτυο βάσεων δεδομένων που είναι προσβάσιμο μέσω αυτού,
τη συλλογή οπτικοακουστικού υλικού (CD, CDROM, DVD) της Βιβλιοθήκης,
το ειδικό λογισμικό που είναι εγκαταστημένο στους Η/Υ του Κέντρου,
την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στη δ/νση http://vivl-argost.kef.sch.gr.

Συνεργασίες

H Βιβλιοθήκη για λογαριασμό του Κέντρου Πληροφόρησης συνεργάζεται με κέντρα πληροφόρησης της ευρύτερης περιφέρειάς της με στόχο τον πολλαπλασιασμό των σημείων πρόσβασης σε πληροφορίες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λειτουργούν τα ακόλουθα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης (ΔΚΠ):

ΔΚΠ Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κερκύρας (Κέρκυρα)
ΔΚΠ Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας (Λευκάδα)
ΔΚΠ Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου– Μουσείου Τυπάλδων Ιακωβάτων (Ληξούρι)
ΔΚΠ Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζακύνθου (Ζάκυνθος)

Κοινό – Άδεια χρήσης

Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ του Κέντρου και πλοήγησης στο Διαδίκτυο έχουν όλα τα Μέλη της Βιβλιοθήκης μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος όπου θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
Τα υφιστάμενα Μέλη διατηρούν τον αρχικό αριθμό μέλους

Ειδικά για τα παιδιά και τους ανηλίκους μέχρι 18 ετών ισχύουν τα εξής:

Τα παιδιά μέχρι 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.
Οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών υποβάλουν αίτηση χρήσης (μία φορά) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες τους οι οποίοι θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους χρήσης των Η/Υ της Βιβλιοθήκης και τους όρους πλοήγησης στο διαδίκτυο.


Σελίδα 1/2