Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΜΕΤΡΟ 1.1 «Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης» Κατ. Πράξεων 5: «Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης» του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δημιουργήθηκαν με τον συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις δημόσιες βιβλιοθήκες της Ελλάδος και στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου τα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης.

Σε κάθε Βιβλιοθήκη που λειτουργεί Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, αλλά και χρήσης όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων που παρέχει η πληροφορική τεχνολογία για πρόσβαση τόσο σε χρηστικές πληροφορίες όσο και στη γνώση, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν παρέχονταν μέσω των παραδοσιακών υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών ή παρέχονταν σε μικρή έκταση.

Στα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μόνοι τους, ή να ζητούν τη βοήθεια των υπαλλήλων των βιβλιοθηκών για την αναζήτηση πληροφοριών με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Έτσι η βιβλιοθήκη από στατικός χώρος, όπου η πληροφορία και η γνώση προερχόταν αποκλειστικά από το δικό της υλικό, μετατρέπεται σε δυναμικό χώρο, που στην Κοινωνία της Πληροφορίας γίνεται μια πύλη αναζήτησης πληροφοριών σε ολόκληρη την υφήλιο, μια βιβλιοθήκη χωρίς σύνορα.

Η πρώτη φάση λειτουργίας των Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης (από το 2004) είναι πιλοτική. Στόχοι των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν είναι αφ’ ενός ο διαρκής εμπλουτισμός των υπηρεσιών του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης και της χρηστικότητάς του, και αφ’ ετέρου η οριζόντια δικτύωσή τους, μέσω της πύλης των ελληνικών βιβλιοθηκών.


Σύνδεσμοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ( www .infosoc .gr )
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( www .ypepth .gr )
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ( www .infolibraries .gr )