ΤΟ ΕΡΓΟ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ- ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Το έργο αναλύεται στις ακόλουθες δράσεις:

Δημιουργία – διαμόρφωση χώρου μέσα στη βιβλιοθήκη για τη στέγαση του κέντρου πληροφόρησης (διαχωριστικά, χρωματισμός, σήμανση κλπ.) σύμφωνα με προδιαγραφές IFLA και ΥΠΕΠΘ. (Υποέργο 1, προϋπολογισμός 2.500 Ευρώ)
Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Πληροφόρησης και επιπλέον ειδικού εξοπλισμού για τη δημιουργία μιας θέσης για άτομα με ειδικές ανάγκες (Υποέργο 2, προϋπολογισμός 7.500 Ευρώ)
Προμήθεια εξοπλισμού (η/υ, εκτυπωτές, κλπ) - (Υποέργο 3, προϋπολογισμός 28.000 Ευρώ)
Αγορά ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού (CD-ROM, Video), το οποίο ενδιαφέρει όλους τους χρήστες χωρίς να γίνονται κοινωνικές, εκπαιδευτικές, φυλετικές κλπ. διακρίσεις. (Υποέργο 4, προϋπολογισμός 4.000 Ευρώ)
Συντήρηση ιστοσελίδας, ενημέρωση και ανανέωση με νέα δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν όλους τους χρήστες. Η σελίδα αυτή θα είναι ο τρόπος επικοινωνίας των χρηστών που δεν μπορούν να έρθουν στη βιβλιοθήκη με το Κέντρο Πληροφόρησης και την ίδια τη βιβλιοθήκη. Επίσης από το δικτυακό τόπο αυτό οι ‘απομακρυσμένοι’ χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης αλλά και της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης, στις συλλογές της κλπ. - Προβολή του έργου και γνωστοποίηση των δράσεων των Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης (Υποέργο 5, προϋπολογισμός 8.000 Ευρώ)

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο, στον οποίο μπορούν όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής να έχουν ευχερέστερη πρόσβαση και να λαμβάνουν με τη βοήθεια του προσωπικού της βιβλιοθήκης όσες πληροφορίες αναζητούν. Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία μέσω του διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και όσοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να εξέλθουν από το σπίτι τους.

Οι στόχοι της Πράξης επικεντρώνονται στα εξής σημεία:

αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ
αύξηση της χρήσης των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης
εξοικείωση του κοινού με e-Learning και e-Europe
προώθηση των εκπαιδευτικών στόχων που θέτει το Μέτρο 1.1
προώθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των χρήσεων εφαρμογών πληροφορικής στα σχολεία

Τα Κέντρα Πληροφόρησης έχουν συνέργια με άλλες δράσεις όπως

«Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες»
Πληροφορική στα σχολεία
εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ κέντρου και Περιφέρειας

Ψηφιοποιήσεις του υλικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Δημιουργείται ουσιαστικά ψηφιακό περιεχόμενο που θα διατίθεται κυρίως για εκπαιδευτική χρήση από τα Κέντρα Πληροφόρησης αλλά και το δίκτυο)

Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα αποτελέσματα

 1. Εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας
 2. Ένταξη των πολιτών της περιφέρειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
 3. Εξοικείωση των πολιτών με τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και πρόσβαση στη γνώση
 4. Εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο
 5. Πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες των Δημοσίων Βιβλιοθηκών
 6. Αύξηση χρήσης των βιβλιοθηκών
 7. Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
 8. Δημιουργία και εκπαίδευση χρηστών των ευρύτερων υπηρεσιών των βιβλιοθηκών
 9. Πολλαπλασιαστική αξιοποίηση του υλικού και υπηρεσιών της κεντρικής βιβλιοθήκης
 10. Σύνδεση τοπικής κοινωνίας με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης
 11. Αύξηση των σημείων πρόσβασης άλλων ειδικών κέντρων πληροφόρησης (με τα οποία θα συνδεθούν) π.χ. κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, κέντρα πληροφόρησης ΟΑΕΔ, κλπ
 12. Ένταξη ατόμων, που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Άμεσα ωφελούμενοι:

οι πολίτες που απειλούνται με αποκλεισμό από την Κοινωνία της Πληροφορίας
οι κάτοικοι του νομού
οι επισκέπτες του νομού
όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες για το νομό αλλά και για όλα τα θέματα

Έμμεσα ωφελούμενοι:

όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο δίκτυο

Η λειτουργικότητα εξασφαλίζεται δεδομένου ότι η βιβλιοθήκη είναι ενεργός οργανισμός. Με την εξασφάλιση των υποδομών εγκατάστασης ενός Κέντρου Πληροφόρησης επεκτείνει τις υπηρεσίες της στο κοινό σε καίριους τομείς πληροφόρησης και αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της μέσω του εξοπλισμού. Όλες οι λειτουργικές δαπάνες και τα τέλη του Κέντρου Πληροφόρησης θα καλύπτονται από τη Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο λειτουργίας της.

Παράλληλα, μέσω σεμιναρίων χρηματοδοτούμενων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα εκπαιδευθεί ειδικά σε θέματα παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και ενημέρωσης του δικτυακού τόπου, προκειμένου να στηρίξουν το συγκεκριμένο έργο.