Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 και του Κανονισμού Λειτουργίας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, του Ν. 2121/1993 για την Πνευματική ιδιοκτησία και τις αποφάσεις που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης.

Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας  

Άρθρο 7 Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθηκών
ΥΑ 83064/ΙΖ(ΥΠΕΠΘ)/7-8-2003 (ΦΕΚ 1173/Β/20-8-2003)

 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

7.1 Καθεστώς

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί μέρος της Βιβλιοθήκης στην οποία ανήκει και ακολουθεί τον εσωτερικό οδηγό λειτουργίας της. ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στους οποίους οι επισκέπτες μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση και ειδικευμένη υποστήριξη στην αναζήτηση πληροφοριών για μια σειρά θεμάτων όπως οικονομικά, τουριστικά, εκπαιδευτικά, εργασίας, επιχειρήσεις, πολιτιστικά κλπ. σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.


7.2 Στόχος

Στόχος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι η διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης που έχει ανάγκη το κοινό στην καθημερινότητά του. Επίσης, η ενίσχυση του πληροφοριακού ρόλου της Βιβλιοθήκης και η αύξηση του κοινού που εξυπηρετεί μέσω της υποδομής του Κέντρου Πληροφόρησης.


7.3 Επιλογή υλικού για το Κέντρο Πληροφόρησης – Οδηγίες.

Ενδεικτικό υλικό για το Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί:

Α) Εκπαιδευτικά θέματα : Κατάλογοι σχολείων και διευθύνσεων της περιοχής, σύνδεση με το δίκτυο της εκπαίδευσης και πρόσβαση απευθείας στην περιοχή που ενδιαφέρει, σύνδεση με τον κόμβο του ΥΠΕΠΘ, οδηγοί σπουδών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ, κατάλογοι ξένων μορφωτικών ιδρυμάτων της περιοχής, πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, προγράμματα ειδικών σπουδών, ειδικά σχολεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κλπ.

Β) Αθλητισμός: κατάλογοι αθλητικών κλπ. σωματείων, αθλητικές και συναφείς δραστηριότητες

Γ) Πολιτιστικά θέματα : πληροφορίες για εκδηλώσεις κλπ. στην περιοχή σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς, δήμους, ΥΠΠΟ, ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιοχής, άλλες βιβλιοθήκες

Δ) Επαγγελματική αποκατάσταση σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ: σύνδεση με ΟΑΕΔ, γραφεία διασύνδεσης πανεπιστημίων, επιχειρήσεις της περιοχής

Ε) Οικονομικά αναπτυξιακά θέματα: Κατάλογοι των επιχειρήσεων, σύνδεση με δίκτυο επιχειρήσεων, ΕΟΤ, Υπουργεία, Περιφέρειες, προγράμματα επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικά καταστήματα κλπ.

ΣΤ) Ψυχαγωγία: Σύνδεση με ιστοσελίδες που αφορούν τουρισμό, ταξίδια, διασκέδαση κλπ.

Ζ) Κράτος και Διοίκηση: πληροφορίες και ενημέρωση από την τοπική/νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, την κεντρική κρατική διοίκηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνδέσεις με σελίδες ΟΤΑ, Υπουργείων, Ε.Ε. κλπ.)

Η) Ειδικά θέματα: υγεία (οδηγοί υγείας κλπ), παιδικά θέματα και θέματα ειδικών ενδιαφερόντων, ανάλογα με την περιοχή και την αντίστοιχη διακίνηση υλικού των βιβλιοθηκών


7.4 Δανεισμός

Όλη η δανειστική δραστηριότητα του Κέντρου Πληροφόρησης υπάγεται στη διαδικασία δανεισμού της Βιβλιοθήκης και ακολουθεί τους κανόνες του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της.


7.5 Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Η Βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από το Κέντρο Πληροφόρησης. Η πρόσβαση αυτή ορίζεται από α) τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης β) τις συνδρομές της Βιβλιοθήκης σε πηγές πληροφόρησης γ)τις οδηγίες που ορίζονται παραπάνω και αφορούν την επιλογή υλικού δ) τους περιορισμούς χρήσης που δύναται να επιβάλλει η Βιβλιοθήκη, όπως χρονική διάρκεια, κλπ. Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει ώρες αιχμής, κατά τις οποίες ο χρόνος χρήσης να ορίζεται στη μία ώρα. Μπορεί επίσης να δημιουργεί κατάλογο προτεραιότητας των χρηστών, ή και κατάλογο δέσμευσης θέσης εργασίας για συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένο χρήστη σε συνεννόηση πάντα με το κοινό. Κάθε άλλο θέμα ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας (εκτυπώσεις κλπ.).


7.6 Χώρος.

Ο χώρος του Κέντρου Πληροφόρησης πρέπει να είναι διαθέσιμος στο κοινό για την κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών και μόνο και όχι για χρήση των η/υ για άλλες εργασίες (π.χ. επεξεργαστές κειμένου κλπ.) Η Βιβλιοθήκη οφείλει αν εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες για τη χρήση του Κέντρου Πληροφόρησης όπως κατάλληλο εξοπλισμό (τραπέζια, καρέκλες κλπ.), περιβαλλοντικές συνθήκες (φωτισμός, έλεγχος του θορύβου, κλιματισμό κλπ.)


7.7 Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη για λογαριασμό του Κέντρου Πληροφόρησης συνεργάζεται με κέντρα πληροφόρησης της ευρύτερης περιφέρειάς της με στόχο τον πολλαπλασιασμό των σημείων πρόσβασης σε πληροφορίες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Συγκεκριμένα: συνεργάζεται με τα κέντρα πληροφόρησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, τα Κέντρα Πληροφόρησης των Δήμων, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης κλπ.

Επιδιώκεται ενεργά η ηλεκτρονική σύνδεση των κέντρων, η αποφυγή επικαλύψεων στο διατιθέμενο υλικό και γίνεται προσπάθεια ώστε να υπάρχει συμπληρωματικότητα.


7.8 Υπηρεσίες Κέντρου Πληροφόρησης σε παραρτήματα και κινητές μονάδες.

Η Βιβλιοθήκη φροντίζει να διαθέτει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησής της μέσω των παραρτημάτων της και των κινητών μονάδων.

Συγκεκριμένα:

Α. Στα παραρτήματα εγκαθιστά μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας σε κάθε παράρτημα σε σύνδεση με την κεντρική βιβλιοθήκη.

Β. Στις Κινητές Βιβλιοθήκες προσφέρουν υπηρεσίες κέντρου πληροφόρησης μέσω δύο φορητών υπολογιστών και ασύρματης σύνδεσης με την Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πληροφοριακές υπηρεσίες των Κινητών Βιβλιοθηκών καθώς έχουν τη δυνατότητα να φθάνουν και στα πιο απομακρυσμένα σημεία. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης που διαθέτουν οι Κινητές Βιβλιοθήκες, αυτά ακολουθούν όσα ισχύουν για τα Κέντρα Πληροφόρησης των Κεντρικών Βιβλιοθηκών.

Ο χρόνος χρήσης κάθε θέσης εργασίας είναι ανάλογος της διάρκειας επίσκεψης σε κάθε σταθμό και ορίζεται από το Πρόγραμμα της Κινητής Βιβλιοθήκης. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα κίνησης, η συχνότητα των επισκέψεων και οι όροι δανεισμού καθορίζονται από τη Βιβλιοθήκη και εξαρτώνται από τον αριθμό των κινητών μονάδων και από την έκταση της περιοχής που καλύπτει η Βιβλιοθήκη.