Οδηγίες – Προϋποθέσεις χρήσης

Οι χρήστες των Η/Υ του Κέντρου Πληροφόρησης πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
Οι σταθμοί εργασίας του κοινού είναι αριθμημένοι και όλοι διαθέτουν τις βασικές πληροφοριακές υπηρεσίες (πρόσβαση στο διαδίκτυο, αναζήτηση στη βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης, χρήση του Office).
Κάθε χρήστης επιλέγει τη θέση που τον ενδιαφέρει και αφού συμπληρώσει το ειδικό έντυπο της Βιβλιοθήκης θα έχει το δικαίωμα χρήσης του Η/Υ και του υπολοίπου εξοπλισμού του Κέντρου.
Η χρήση των υπολογιστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας.
Τα άτομα με ειδικές ικανότητες έχουν άμεση προτεραιότητα πρόσβασης και χρήσης σε όλους τους Η/Υ του Κέντρου.
Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύει τους Η/Υ για εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες αφού προηγουμένως ενημερώνει το κοινό με σχετική ανακοίνωση.
Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού του Κέντρου Πληροφόρησης πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να δημιουργούνται ηθελημένα προβλήματα σε άλλους χρήστες ή φθορές στον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα:

η χρήση, αντιγραφή και η διακίνηση παράνομου λογισμικού ή λογισμικού και οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από εξωτερική πηγή,
ο τεμαχισμός-συμπίεση αρχείων μέσω ειδικών προγραμμάτων και η εγκατάσταση προγραμμάτων,
η αλλαγή της επιφάνειας εργασίας στην οθόνη κάθε υπολογιστή,
η αντιγραφή CD ή DVD χωρίς την άδεια του δημιουργού (εκτός αν ορίζεται σαφώς ως Ανοιχτό Ελεύθερο Λογισμικό),
η παρενόχληση άλλων χρηστών και ο έλεγχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
η καταστροφή ή ζημία στον εξοπλισμό ή το λογισμικό ή σε στοιχεία που ανήκουν στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες,
η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών. Επισημαίνεται ότι για λόγους ασφαλείας του συστήματος τουλάχιστον μία φορά το μήνα γίνεται έλεγχος όλων των τερματικών και διαγράφονται όλα ανεξαιρέτως τα αρχεία που έχουν αποθηκευθεί στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών από τρίτους.

Η χρήση δισκετών ή cd επιτρέπεται με την αυστηρή προϋπόθεση ότι πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται τον αρμόδιο υπάλληλο για ύπαρξη ή μη ιών. Όποιος χρήστης δεν συμμορφώνεται με την οδηγία αυτή θα αποκλείεται στο μέλλον από τη χρήση των Η/Υ.

Η χρήση των Η/Υ για άλλες εργασίες πλην της αναζήτησης πληροφοριών (π.χ. για δακτυλογράφηση εργασιών ή κειμένων από μαθητές και φοιτητές) επιτρέπεται σε περιορισμένη έκταση και μόνον εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές.
Οι χρήστες του Διαδικτύου ή του οπτικοακουστικού πληροφοριακού υλικού έχουν απόλυτη προτεραιότητα έναντι των χρηστών που κάνουν χρήση προγραμμάτων του Office και οι τελευταίοι πρέπει να παραχωρούν τη χρήση του Η/Υ μόλις αυτό τους ζητηθεί από το προσωπικό.


Διαδίκτυο

Ο όγκος των πληροφοριών, η διακλάδωση και η παγκοσμιότητα του Διαδικτύου δεν επιτρέπουν στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη τον έλεγχο των παρεχομένων πληροφοριών ως προς την ακρίβεια, την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη δεν φέρει καμιά ευθύνη για την αξιοπιστία τους.
Κάθε ενήλικος χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τα σημεία πρόσβασης που επιλέγει και το υλικό με το οποίο έρχεται σε επαφή.
Παρ’ όλα αυτά ρητώς απαγορεύεται η εμφάνιση άσεμνου οπτικού ή άλλου υλικού, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και γενικά η χρήση του διαδικτύου για άλλους σκοπούς πλην των σκοπών που έχουν προαναφερθεί.
Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτύου για τη διάπραξη παρανόμων ενεργειών, ή οποιαδήποτε συμπεριφορά εντός του Διαδικτύου που αντιτίθεται στην ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, είτε προσβάλλει τα χρηστά ήθη, είτε στοχεύει στην εξαπάτηση ή οποιαδήποτε βλάβη, ηθική ή υλική του χρήστη ή τρίτων. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του διαδικτύου που αυτή καθαυτή ή οι συνέπειές της μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα, την προσωπική ελευθερία και τη γενετήσια αξιοπρέπεια των χρηστών ή τρίτων.
Επίσης ρητώς απαγορεύεται το κατέβασμα (downloading) κάθε εκτελέσιμου προγράμματος για το οποίο δεν υπάρχει άδεια χρήσης.

Η χρήση του διαδικτύου από τους ανήλικους χρήστες γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη χρήση των ενηλίκων, και επί πλέον:

Οι ανήλικοι χρήστες θα χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο συγκεκριμένους, ελεγχόμενους (filtered) Η/Υ.
Οι γονείς και μόνο οι γονείς (ή κηδεμόνες) είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον έλεγχο της πλοήγησης των παιδιών τους στο διαδίκτυο.
H Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη στην ιστοσελίδα της με δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης αξιόπιστων πληροφοριών που αφορούν τη γενική και τοπική συλλογή της, προτείνει χρήσιμες ιστοσελίδες και υποστηρίζει τις πληροφοριακές υπηρεσίες των κινητών μονάδων και των παραρτημάτων της.

Εκτυπώσεις

Υπάρχουν δύο εκτυπωτές διαθέσιμοι για χρήση από το κοινό. Ένας laser ασπρόμαυρος εκτυπωτής δικτύου και ένας inkjet εκτυπωτής ασπρόμαυρων και έγχρωμων σελίδων Α3 και Α4.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης δεν γνωρίζει τον τρόπο εκτύπωσης ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα (έλλειψη χαρτιού, κλπ) πρέπει να απευθύνεται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο χωρίς να προσπαθήσει να το διορθώσει μόνος του.
Το κόστος των εκτυπώσεων βαρύνει τους χρήστες (βλ. παρακάτω τιμολόγια).

Σάρωση εικόνων

Υπάρχει ένας (1) σαρωτής διαθέσιμος για χρήση από το κοινό. Επίσης δύο σαρωτές (ένας στη διεύθυνση και ένας στο Μουσείο) που χρησιμοποιούνται για παραγγελίες σαρώσεων που εκτελούνται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Οι χρήστες του Κέντρου Πληροφόρησης μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας σάρωσης εικόνων (scanning) εφόσον κατέχουν τις γνώσεις και έχουν εμπειρία στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών.
Οι παραγγελίες σαρώσεων εικόνων από το προσωπικό γίνονται για περιορισμένο αριθμό σαρώσεων. Εκτελούνται εντός 24 ωρών (για σαρώσεις μέχρι 5 εικόνων) ή 48 ωρών (για σαρώσεις μέχρι 10 εικόνων). Η Βιβλιοθήκη παραδίδει τις σαρωμένες εικόνες στη μορφή που σαρώθηκαν και δεν αναλαμβάνει την ψηφιακή επεξεργασία τους.
Εφ’ όσον οι χρήστες επιθυμούν την αποθήκευση των εικόνων σε αποθηκευτικό μέσο (δισκέτα ή cd), παρακαλούνται να προσκομίζουν οι ίδιοι το αποθηκευτικό μέσο αυτό, το οποίο υποχρεωτικά πριν χρησιμοποιηθεί πρέπει να ελέγχεται από το σύστημα προστασίας από ιούς του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης. Η Βιβλιοθήκη δεν παρέχει κενά cd ή δισκέτες για την αποθήκευση υλικού.
Εφ’ όσον οι χρήστες επιθυμούν την εκτύπωση των σαρώσεων, επιβαρύνονται με το κόστος της εκτύπωσης (0,10 Ευρώ για ασπρόμαυρη εικόνα ανά σελίδα και 0,50 Ευρώ ανά έγχρωμη σελίδα). Με την καταβολή του αντιτίμου εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω οργανισμών στο INTERNET (yahoo, in.gr, hotmail κ.λπ.) που προσφέρουν δωρεάν τέτοια δυνατότητα.
Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε πρόγραμμα επικοινωνίας (relay chats) μέσω του MSN Messenger.
Η Βιβλιοθήκη δεν παρέχει την δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες που δεν διαθέτουν δική τους διεύθυνση E-mail, ούτε χρησιμοποιεί το δικό της λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αποστέλλει ή να δέχεται μηνύματα τρίτων. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να παρέχει πληροφορίες και να καθοδηγεί τους χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους ηλεκτρονική διεύθυνση για πρώτη φορά, αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία των χρηστών, καθώς έτσι παραβιάζεται το απόρρητο της αλληλογραφίας.
Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται στους χρήστες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην ανοίγουν μηνύματα ή συνημμένα αρχεία όταν δεν γνωρίζουν τον αποστολέα τους, για την αποφυγή ιών. Πολλά από τα προγράμματα που παρέχουν δωρεάν E-mail ελέγχουν τα μηνύματα για τυχόν ιούς, πράγμα που αναφέρουν ρητά κατά την εγγραφή – η χρήση τους συνιστάται έναντι άλλων που δεν αναφέρουν ρητά ότι παρέχουν τέτοια προστασία.
Επίσης παρακαλούνται οι χρήστες να μην αποθηκεύουν μηνύματα ή συνημμένα αρχεία στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης, έστω και προσωρινά, αλλά, εφ’ όσον το επιθυμούν, σε δικά τους αποθηκευτικά μέσα που ελέγχονται από τη Βιβλιοθήκη.

Εξυπηρέτηση του κοινού που δεν έχει γνώσεις η/υ.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στόχος της δημιουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση του κοινού που γνωρίζει τη χρήση η/υ, αλλά όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν γνωρίζουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάμεσα στους στόχους του έργου είναι, άλλωστε, και η άρση του αποκλεισμού κάποιων ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων από την κοινωνία της πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό, και οι πολίτες που δεν έχουν γνώσεις η/υ μπορούν να απευθύνουν ερωτήματά τους στο προσωπικό, σχετικά με πληροφορίες που μπορούν να αναζητηθούν μέσω του Διαδικτύου, και η αναζήτηση των πληροφοριών να γίνεται από το προσωπικό (από τους υπολογιστές του info-point, της διεύθυνσης και του Μουσείου).
Επειδή όπως είναι ευνόητο, η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει επάρκεια προσωπικού προκειμένου να εξυπηρετούνται την ίδια στιγμή οι πολίτες χωρίς γνώσεις η/υ (και δεδομένου ότι η αναζήτηση χρειάζεται χρόνο), οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ένα έντυπο «Αιτήματος Πληροφοριών» με το όνομά τους και τις πληροφορίες που ζητούν, και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επικοινωνεί μαζί τους (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μόλις εντοπιστούν σχετικές πληροφορίες, ή, ακόμη και αν δεν βρεθούν, για να γνωστοποιήσει τη μη ανεύρεσή τους. Το «Αίτημα Πληροφοριών» μπορεί να υποβάλλεται τηλεφωνικά (26710-28221).

Επισημαίνουμε ότι:

Το Αίτημα Πληροφοριών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο, απλό και περιορισμένο. Όσο πιο συγκεκριμένο είναι το αίτημα, τόσο συντομότερα είναι δυνατή η απάντηση.
Το Αίτημα Πληροφοριών δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεγάλο όγκο πληροφοριών για τις οποίες απαιτείται σύνθετη αναζήτηση (μέγιστος αριθμός 10 σελίδες). Είναι δυνατή η εκτύπωση μεγαλύτερου αριθμού σελίδων για αιτήματα πληροφοριών που αντλούνται από απλή αναζήτηση (π.χ. προκηρύξεις διαγωνισμών, προγραμμάτων κλπ.)
Μετά την τηλεφωνική γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το πληροφοριακό υλικό από το info-point της Βιβλιοθήκης καταβάλλοντας τυχόν αντίτιμο για τις εκτυπώσεις. Εφ’ όσον το αίτημα προέρχεται από απομακρυσμένους χρήστες, και μετά από σχετική συνεννόηση, το υλικό αποστέλλεται με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών, με χρέωση του ενδιαφερομένου και αντικαταβολή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καθορίζει το μέγιστο αριθμό σελίδων που επιθυμεί να εκτυπωθούν κατά την υποβολή του αιτήματος.
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται την ικανοποίηση αιτημάτων πληροφοριών που γίνονται καταχρηστικά ή απαιτούν επιστημονική έρευνα και συνθετική εργασία, καθώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους ερευνητές στο έργο τους, αλλά μόνον να παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους πολίτες που απειλούνται με αποκλεισμό από την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ο χρόνος απάντησης στο Αίτημα Πληροφοριών είναι από 24 ώρες (για απλά αιτήματα) έως 3 ημέρες (για πιο σύνθετα αιτήματα). Ζητείται η κατανόηση των συμπολιτών μας για τυχόν καθυστερήσεις, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Βάσεις δεδομένων

Η Βιβλιοθήκη προς το παρόν δεν είναι συνδρομήτρια σε κλειστές (συνδρομητικές) βάσεις δεδομένων. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις ανοικτές βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.
Στη σελίδα αναζήτησης του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης υπάρχουν συνδέσεις με τέτοιες ενδεικτικές βάσεις. Η Βιβλιοθήκη θα καταβάλλει προσπάθειες να εμπλουτίζει το directory με ολοένα περισσότερες δωρεάν βάσεις από τη διαδικτυακή κοινότητα, αφού ελέγχει την αξιοπιστία και επιστημονικότητά τους.

Ασφάλεια δικτύου και εξοπλισμού

Η προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του Κέντρου Πληροφόρησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία του. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης:

Επιβάλλεται να χρησιμοποιεί καθαρό αποθηκευτικό μέσο.
Πρέπει να παραδίδει τον Η/Υ στην κατάσταση που τον παρέλαβε έχοντας φροντίσει να κλείσει (log off) όλα τα προγράμματα που χρησιμοποίησε.
Απαγορεύεται ρητά να επεμβαίνει στα μηχανήματα (hardware) και στο λογισμικό (software) του Κέντρου.
Είναι υποχρεωμένος να αναφέρει αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσεως παρουσιαστεί.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα:

Να επιβάλλει κυρώσεις και χρηματικές αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές σε μηχανήματα και προγράμματα που γίνονται από πρόθεση ή από βαρύτατη αμέλεια, ή ενδεχόμενο δόλο.
Να στερεί το δικαίωμα χρήσης των Η/Υ και του Διαδικτύου για δύο ημέρες οσάκις δεν τηρούνται οι όροι του Κανονισμού Λειτουργίας.
Να αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης ή και την ιδιότητα του Μέλους της Βιβλιοθήκης σε όποιον παραβιάζει κατ’ επανάληψιν τους όρους του Κανονισμού, δε συμμορφώνεται στις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου, παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες και το προσωπικό, απειλεί με τη συμπεριφορά του την ασφάλεια του δικτύου των Η/Υ και του λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου.

Κόστος χρήσης

Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να παράσχει στο μέτρο του δυνατού τις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης δωρεάν.
Όμως για τη δυνατότητα συνέχισης της παροχής υπηρεσιών όπως εκτυπώσεις, φωτοτυπίες και σαρώσεις είναι αναγκαία η ελάχιστη οικονομική συμβολή των χρηστών.
Η χρήση του διαδικτύου και μόνη ή η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν χρεώνεται. Χρεώνονται όμως οι εκτυπώσεις, προκειμένου το Κέντρο Πληροφόρησης να μπορεί να καλύψει τουλάχιστον το κόστος των αναλωσίμων και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του.

Τιμολόγιο χρήσης:

Δεν ισχύει για εκτυπώσεις από το διαδίκτυο η ατέλεια μικρού αριθμού φωτοτυπιών για τους μαθητές.
Οι σελίδες Α4 χρεώνονται: 0,10 Ευρώ οι ασπρόμαυρες και 0,50 Ευρώ οι έγχρωμες ανά σελίδα
Οι σελίδες Α3 χρεώνονται: 0,20 Ευρώ οι ασπρόμαυρες και 1,00 Ευρώ οι έγχρωμες ανά σελίδα.
Με την καταβολή του αντιτίμου εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη από τη Βιβλιοθήκη.
Συνιστάται στους χρήστες να κάνουν λελογισμένη χρήση των εκτυπώσεων και να αποφεύγουν την εκτύπωση μεγάλου αριθμού σελίδων, που θα μπορούσε να καθυστερήσει άλλους χρήστες από τη χρήση των εκτυπωτών και να δημιουργήσει προβλήματα εξάντλησης των αναλωσίμων (μελανιού, χαρτιού).

Ωράριο και διάρκεια χρήσης

Το Κέντρο Πληροφόρησης θα είναι διαθέσιμο στο κοινό τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το αναγνωστικό κοινό.
Ο χρόνος χρήσης των Η/Υ από ένα άτομο περιορίζεται στα 30΄ εάν υπάρχει άλλος χρήστης σε αναμονή. Διαφορετικά θα υπάρχει χρονικός περιορισμός 2-3 ωρών ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.
Οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία των Η/Υ αν κατά την κρίση τους εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.
Η Βιβλιοθήκη θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε η λειτουργία του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης να μην παρεμποδίζεται από εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη Μεγάλη Αίθουσα της Βιβλιοθήκης, και οι υπηρεσίες του να παρέχονται κανονικά.


Σελίδα 2/