Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (Μεγάλη Αίθουσα) παραμένει ανοιχτό για το κοινό όλες τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Οι αναγνώστες μπορούν να συμβουλεύονται το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την αναζήτηση τεκμηρίων των συλλογών της.

Η αναζήτηση στον ηλεκτρονικό δελτιοκατάλογο της Βιβλιοθήκης γίνεται με τη βοήθεια του προσωπικού. Ο ηλεκτρονικός δελτιοκατάλογος περιλαμβάνει όλα τα έντυπα τεκμήρια της Επτανησιακής συλλογής και όλα τα τεκμήρια που έχουν εισαχθεί στη Βιβλιοθήκη από το έτος 1992. Για το υπόλοιπο ταξινομημένο υλικό χρησιμοποιούνται επικουρικά οι παλαιοί δελτιοκατάλογοι που υπάρχουν στο χώρο του αναγνωστηρίου.

Οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στα βιβλιοστάσια του δανειστικού και του πληροφοριακού τμήματος. Για τις άλλες συλλογές πρέπει να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού. Οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση σε όλες τις ταξινομημένες συλλογές τεκμηρίων (εντύπων, αρχειακού υλικού). Στο αταξινόμητο υλικό η πρόσβαση δεν είναι δυνατή. Η βιβλιοθήκη καταβάλλει προσπάθεια για τη σύνταξη βοηθητικών ενδεικτικών καταλόγων για χρήση των ερευνητών.

Οι αναγνώστες πρέπει να μεταχειρίζονται τα τεκμήρια με επιμέλεια, να μην σημειώνουν πάνω σ’ αυτά και να ζητούν χαρτοκόπτες σε περίπτωση που είναι άκοπα. Ιδιαίτερη επιμέλεια απαιτείται στη χρήση ευαίσθητων τεκμηρίων που απειλούνται με φθορά.

Οι αναγνώστες κατά την έξοδό τους επιστρέφουν τα βιβλία στο σημείο πληροφοριών ( info - point ) της βιβλιοθήκης και υπογράφουν στο βιβλίο αναγνωστών.

Η τοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια γίνεται με ευθύνη του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση που ο αναγνώστης επιθυμεί το τεκμήριο να κρατηθεί και για επόμενες ημέρες, το τοποθετεί στην πρόχειρη βιβλιοθήκη. Αυτό δεν ισχύει για το αρχειακό και σπάνιο υλικό, που σε κάθε περίπτωση φυλάσσεται από το προσωπικό.
Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης για αναζήτηση πληροφοριών.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν και δικούς τους φορητούς υπολογιστές, εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Η Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να εξασφαλίσει σταθεροποιητή τάσης ηλεκτρικού ρεύματος για τους υπολογιστές εκτός του τοπικού της δικτύου.

Στους χώρους του αναγνωστηρίου δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών. Συνιστάται στους αναγνώστες η χρήση των κινητών τηλεφώνων να γίνεται στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης. Οι αναγνώστες παρακαλούνται να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και να μιλούν χαμηλόφωνα, ώστε να μην παρενοχλείται η μελέτη των υπολοίπων αναγνωστών.

Κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Μεγάλη Αίθουσα επιτρέπεται η χρήση του αναγνωστηρίου από τους αναγνώστες. Η εξυπηρέτηση από το προσωπικό γίνεται στο μέτρο που δεν παρενοχλείται η ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν μικρά τραπέζια στο χώρο της δανειστικής βιβλιοθήκης.

Το αναγνωστήριο και οι υλικοτεχνικές υποδομές της Βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιείται και από ερευνητές του αρχείου του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, εφ’ όσον το επιθυμούν.