Η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί για την καταλογογράφηση του υλικού της το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 4 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, και είναι μια από τις πρώτες βιβλιοθήκες που χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτό.

Αναμένεται η αναβάθμιση του προγράμματος (ΑΒΕΚΤ 5.5) που θα επιτρέψει τη λειτουργία του σε περιβάλλον δικτύου.

Προς το παρόν, η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό δελτιοκατάλογο γίνεται μόνο από τα τερματικά του info - point της Βιβλιοθήκης.


Δεν παρέχεται προς το παρόν δυνατότητα on - line αναζήτησης στον κατάλογο της βιβλιοθήκης ( OPAC ). Η υπηρεσία αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο προσεχές μέλλον.

Ζητήστε πληροφορίες για τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης πατώντας εδώ ( Link στην υπηρεσία Απομακρυσμένων Χρηστών)Μέχρις ότου ενεργοποιηθεί ο OPAC παρέχονται βοηθητικά στους αναγνώστες οι ακόλουθοι βιβλιογραφικοί κατάλογοι:

  • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την Ιστορία της Κεφαλονιάς
  • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την Ιστορία της Ιθάκης
  • Κατάλογος χειρογράφων Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης (αριθ. 1)
  • Κατάλογος επτανησιακών εφημερίδων Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης (1849-2000)
  • Τα Μουσικά Αρχεία της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης –Χειρόγραφα
  • Τα Μουσικά Αρχεία της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης – Έντυπα

Ιστορικά Οικογενειών της Κεφαλονιάς. Μεταφρασμένα αποσπάσματα από το Livre d ’ Or του Ευγένιου Ρίζου Ραγκαβή