Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα φωτοτύπησης – αναπαραγωγής τεκμηρίων της υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Η φωτοτύπηση και αναπαραγωγή υλικού γίνεται με τα μέσα που διαθέτει η Βιβλιοθήκη (ασπρόμαυρο φωτοτυπικό μηχάνημα Laser , σαρωτές, εκτυπωτές laser και inkjet ).

2. Για το υλικό του οποίου επιτρέπεται η αναπαραγωγή θα πρέπει (ως προς την έκταση του αναπαραγόμενου υλικού) να μην παραβιάζονται οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και το αναπαραχθέν υλικό να χρησιμοποιείται για προσωπική ερευνητική χρήση και μόνον.

3. Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση τεκμηρίων που είναι φθαρμένα ή πολύ παλαιά ή που κινδυνεύουν από τη φωτοτύπηση (παλαιές και φθαρμένες εφημερίδες, εφημερίδες μεγέθους >Α3, παλαιές εκδόσεις, σπάνια χειρόγραφα).


4. Το υλικό που δεν μπορεί να φωτοτυπηθεί μπορεί να φωτογραφηθεί μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης με επιμέλεια και έξοδα του ενδιαφερομένου.

5. Για τη δημοσίευση αρχειακού υλικού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου, που χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.


Τιμοκατάλογος φωτοτυπιών – εκτυπώσεων:

Φωτοτυπίες σελίδων Α4 Ευρώ 0,10 ανά σελίδα
Φωτοτυπίες σελίδων Α3 Ευρώ 0,20 ανά σελίδα
Εκτυπώσεις ασπρόμαυρες Α4 Ευρώ 0,10 ανά σελίδα
Εκτυπώσεις έγχρωμες Α4 Ευρώ 0,50 ανά σελίδα
Εκτυπώσεις ασπρόμαυρες Α3 Ευρώ 0,20 ανά σελίδα
Εκτυπώσεις έγχρωμες Α3 Ευρώ 1,00 ανά σελίδα

Οι μαθητές έχουν ατέλεια μικρού αριθμού ασπρόμαυρων φωτοτυπιών για σχολική και μόνον χρήση (μέχρι 10 σελίδες)

Για τις φωτοτυπίες εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη.