Η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια της Λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες αναζήτησης πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες στο Σχολικό Δίκτυο www.sch.gr